KamuNi 非公式レーティング

汽車 (KAMUNI)
音楽の卵

譜面レベル:9.5

非公式レーティング譜面定数:9.7 (0.0) (MAX:14.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
14.70
EXCELLENT
11.50
1位
1,000,000
0
14.70
EXCELLENT
SECRET
11.50
1位
1,000,000
0
14.70
EXCELLENT
SECRET
11.50
1位
1,000,000
0
14.70
EXCELLENT
SECRET
11.50
5位
999,334
1
13.66
PERFECT
SECRET
11.50
4位
997,336
4
13.36
PERFECT
11.50
5位
997,336
4
13.56
PERFECT
11.50
5位
997,336
4
13.56
PERFECT
11.50
7位
996,004
6
13.50
PERFECT
11.50
8位
995,338
7
13.46
PERFECT
11.50
9位
994,006
9
13.40
PERFECT
11.50
9位
994,006
9
13.40
PERFECT
SECRET
11.50
11位
993,340
10
13.36
PERFECT
SECRET
11.50
12位
989,344
16
13.16
PERFECT
11.50
13位
988,012
18
13.10
PERFECT
11.50
14位
987,347
19
12.86
FULL COMBO
SECRET
11.50
15位
985,350
22
12.76
FULL COMBO
SECRET
11.50
16位
984,016
24
12.90
PERFECT
11.50
17位
983,827
24
12.39
11.50
18位
980,497
29
12.22
11.50
19位
976,836
34
12.14
11.39
20位
975,838
36
12.13
11.36
21位
975,359
37
12.42
FULL COMBO
SECRET
11.34
22位
974,172
38
12.10
SECRET
11.30
23位
974,029
39
12.40
FULL COMBO
11.30
24位
961,524
57
11.89
SECRET
10.88
25位
957,187
64
11.81
10.73
26位
955,194
67
11.78
10.67
27位
950,050
75
12.20
PERFECT
10.50
28位
949,384
76
12.19
PERFECT
10.48
29位
943,548
84
11.63
SECRET
10.37
30位
941,878
87
11.61
10.33
31位
928,900
11.48
10.07
32位
927,887
11.47
SECRET
10.05
33位
924,583
11.44
SECRET
9.99
34位
910,275
11.30
SECRET
9.70
35位
901,259
11.21
SECRET
9.52
36位
897,632
11.17
9.45
37位
897,264
11.17
9.44
38位
895,588
11.15
SECRET
9.41
39位
868,316
10.88
SECRET
8.86
40位
842,382
10.54
SECRET
8.34
41位
840,057
10.50
8.30
42位
827,726
10.25
SECRET
8.05
43位
808,752
9.87
SECRET
7.67
44位
796,111
9.67
7.42
45位
669,402
SECRET
4.88
46位
656,699
4.63
47位
576,553
SECRET
3.03