KamuNi 非公式レーティング

Two Sides of the Truth (KAMUNI)
ユーフルカ

譜面レベル:11.5

非公式レーティング譜面定数:11.8 (0.1) (MAX:16.80)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.80
EXCELLENT
SECRET
13.50
2位
994,696
12
15.53
PERFECT
SECRET
13.50
2位
994,696
12
15.53
PERFECT
SECRET
13.50
2位
994,696
12
15.53
PERFECT
SECRET
13.50
5位
992,486
17
15.42
PERFECT
SECRET
13.50
6位
987,624
28
15.18
PERFECT
SECRET
13.50
7位
984,089
36
14.80
FULL COMBO
SECRET
13.50
8位
978,342
49
14.77
PERFECT
SECRET
13.44
9位
977,019
52
14.55
FULL COMBO
SECRET
13.40
9位
976,135
54
14.23
SECRET
13.37
10位
975,696
55
14.52
FULL COMBO
SECRET
13.35
11位
975,249
56
14.22
FULL COMBO
SECRET
13.34
12位
975,249
56
14.52
FULL COMBO
SECRET
13.34
11位
975,249
56
14.52
FULL COMBO
SECRET
13.34
12位
973,923
59
14.49
FULL COMBO
SECRET
13.29
13位
973,486
60
14.49
FULL COMBO
SECRET
13.28
14位
973,482
60
14.49
FULL COMBO
SECRET
13.28
15位
959,562
91
13.95
SECRET
12.81
16位
957,126
97
14.41
PERFECT
SECRET
12.73
17位
952,940
13.84
SECRET
12.59
18位
950,292
13.80
SECRET
12.50
19位
943,660
13.73
SECRET
12.37
20位
943,442
13.73
SECRET
12.36
21位
941,242
13.71
SECRET
12.32
22位
933,938
13.63
SECRET
12.17
23位
929,522
13.59
SECRET
12.09
23位
929,522
13.59
SECRET
12.09
24位
921,787
13.51
SECRET
11.93
25位
917,814
13.47
SECRET
11.85
26位
907,881
13.37
SECRET
11.65
27位
902,574
13.32
SECRET
11.55
27位
892,198
13.22
11.34
28位
880,702
13.10
SECRET
11.11
29位
862,396
12.92
SECRET
10.74
30位
850,696
12.80
SECRET
10.51
31位
847,347
12.74
SECRET
10.44
32位
845,394
12.70
SECRET
10.40
33位
785,773
11.66
SECRET
9.21
34位
747,828
11.28
SECRET
8.45
35位
698,613
SECRET
7.47
36位
654,900
SECRET
6.59
37位
600,675
SECRET
5.51