KamuNi 非公式レーティング

Vanity × Sigh (KAMUNI)
background

譜面レベル:11.0

非公式レーティング譜面定数:11.2 (0.0) (MAX:16.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.20
EXCELLENT
SECRET
13.00
2位
999,014
2
15.15
PERFECT
SECRET
13.00
3位
995,563
9
14.97
PERFECT
SECRET
13.00
3位
994,577
11
14.72
PERFECT
13.00
4位
994,577
11
14.92
PERFECT
13.00
5位
983,563
33
13.87
SECRET
13.00
6位
975,184
50
13.61
SECRET
12.83
7位
970,422
60
13.84
FULL COMBO
SECRET
12.68
8位
967,057
66
13.48
SECRET
12.56
9位
966,802
67
13.48
SECRET
12.56
10位
964,506
72
13.74
FULL COMBO
SECRET
12.48
11位
960,402
80
13.37
SECRET
12.34
12位
958,101
85
13.63
FULL COMBO
12.27
13位
948,818
13.18
SECRET
11.97
14位
(secret)
941,671
13.11
SECRET
11.83
15位
923,449
12.93
11.46
16位
(secret)
912,133
12.82
11.24
17位
860,131
12.30
SECRET
10.20