KamuNi 非公式レーティング

Say A Vengeance (KAMUNI)
ETIA.

譜面レベル:11.0

非公式レーティング譜面定数:11.2 (0.0) (MAX:16.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.20
EXCELLENT
SECRET
13.00
1位
1,000,000
0
16.20
EXCELLENT
SECRET
13.00
1位
1,000,000
0
16.20
EXCELLENT
SECRET
13.00
4位
998,994
2
15.14
PERFECT
SECRET
13.00
5位
995,976
8
14.99
PERFECT
SECRET
13.00
5位
995,976
8
14.99
PERFECT
SECRET
13.00
7位
992,960
14
14.64
FULL COMBO
SECRET
13.00
8位
992,455
15
14.82
PERFECT
SECRET
13.00
9位
989,440
21
14.67
PERFECT
SECRET
13.00
10位
989,438
21
14.67
PERFECT
SECRET
13.00
11位
988,935
22
14.44
FULL COMBO
SECRET
13.00
12位
986,922
26
14.54
PERFECT
SECRET
13.00
13位
980,387
39
14.01
FULL COMBO
SECRET
13.00
13位
980,387
39
14.01
FULL COMBO
SECRET
13.00
13位
978,666
42
13.47
SECRET
12.95
14位
978,666
42
13.67
SECRET
12.95
14位
978,666
42
13.67
SECRET
12.95
15位
977,665
44
13.66
SECRET
12.92
16位
976,905
45
13.64
SECRET
12.89
17位
976,156
47
13.63
SECRET
12.87
18位
975,857
48
13.93
FULL COMBO
SECRET
12.86
19位
973,636
52
13.59
12.78
20位
969,864
59
13.53
SECRET
12.66
21位
968,611
62
13.51
SECRET
12.62
22位
965,595
68
13.45
SECRET
12.51
23位
964,287
71
13.93
PERFECT
SECRET
12.47
24位
960,311
78
13.37
SECRET
12.34
24位
959,308
80
13.35
SECRET
12.31
25位
959,053
81
13.35
12.30
26位
958,800
81
13.34
SECRET
12.29
27位
957,247
85
13.62
FULL COMBO
SECRET
12.24
27位
957,247
85
13.62
FULL COMBO
SECRET
12.24
28位
(secret)
952,024
95
13.23
12.06
29位
947,744
13.17
11.95
30位
(secret)
943,209
13.13
SECRET
11.86
31位
942,460
13.12
SECRET
11.84
32位
939,693
13.09
11.79
33位
(secret)
938,701
13.08
11.77
34位
928,898
12.98
11.57
35位
926,617
12.96
11.53
36位
922,349
12.92
SECRET
11.44
37位
921,845
12.91
11.43
38位
919,336
12.89
SECRET
11.38
39位
(secret)
910,049
12.80
11.20
40位
890,181
12.60
SECRET
10.80
41位
885,411
12.55
10.70
42位
879,366
12.49
10.58
43位
871,348
12.41
10.42
44位
861,285
12.31
10.22
45位
860,031
12.30
SECRET
10.20
46位
858,764
12.28
10.17
47位
(secret)
851,974
12.21
SECRET
10.03
48位
(secret)
813,016
11.46
9.26
49位
(secret)
807,457
11.34
9.14
50位
780,843
11.01
SECRET
8.61
51位
(secret)
770,290
10.91
SECRET
8.40
52位
768,787
10.89
SECRET
8.37
53位
(secret)
756,231
10.77
8.12
54位
745,954
10.66
7.91
55位
691,668
SECRET
6.83
56位
(secret)
541,469
SECRET
3.82