KamuNi 非公式レーティング

[EX]サイバー39 (CHAOS)
魔王魂

非公式CHAレーティング譜面定数:13.2 (MAX:18.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? CHAレート値 メダル シークレット CR
1位
994,302
16.91
PERFECT
SECRET
2位
991,194
16.75
PERFECT
SECRET
3位
985,496
16.27
FULL COMBO
SECRET
4位
961,942
15.39
SECRET
5位
958,838
15.34
SECRET
5位
941,748
15.11
SECRET
5位
941,748
15.11
SECRET
6位
938,124
15.08
SECRET
7位
922,604
14.92
SECRET
8位
917,160
14.87
SECRET
9位
913,018
14.83
SECRET
10位
912,228
14.82
SECRET
11位
909,642
14.79
SECRET
12位
906,028
14.76
SECRET
13位
894,898
14.64
SECRET
14位
888,682
14.58
SECRET
15位
877,020
14.47
SECRET
16位
875,464
14.45
SECRET
17位
874,196
14.44
SECRET
18位
860,188
14.30
SECRET
19位
859,418
14.29
SECRET
19位
859,418
SECRET
20位
855,304
14.25
SECRET
21位
840,244
14.00
22位
637,942