KamuNi 非公式レーティング

自己責任音頭 (KAMUNI)
アンティオタキウス三世の城

譜面レベル:10.5

非公式レーティング譜面定数:10.7 (0.0) (MAX:15.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
15.70
EXCELLENT
SECRET
12.50
2位
998,179
3
14.60
PERFECT
SECRET
12.50
2位
996,965
5
14.54
PERFECT
SECRET
12.50
3位
995,751
7
14.48
PERFECT
12.50
4位
993,930
10
14.39
PERFECT
SECRET
12.50
5位
992,716
12
14.33
PERFECT
SECRET
12.50
6位
991,502
14
14.07
PERFECT
12.50
6位
991,502
14
14.27
PERFECT
12.50
7位
987,254
21
13.86
FULL COMBO
SECRET
12.50
8位
986,039
23
14.00
PERFECT
SECRET
12.50
9位
985,432
24
13.97
PERFECT
SECRET
12.50
10位
984,218
26
13.91
PERFECT
SECRET
12.50
11位
976,940
38
13.44
FULL COMBO
SECRET
12.39
12位
973,292
44
13.58
PERFECT
SECRET
12.27
13位
971,746
46
13.06
SECRET
12.22
14位
968,407
52
13.00
12.11
15位
966,620
55
13.27
FULL COMBO
SECRET
12.05
16位
965,367
57
12.95
SECRET
12.01
17位
961,761
63
13.39
PERFECT
SECRET
11.89
18位
950,799
81
12.71
11.52
19位
947,770
86
12.67
SECRET
11.45
20位
946,862
87
12.66
11.43
21位
939,305
100
12.89
FULL COMBO
SECRET
11.28
22位
929,878
12.49
SECRET
11.09
23位
926,235
12.46
11.02
24位
925,315
12.45
SECRET
11.00
25位
913,478
12.33
SECRET
10.76
26位
906,519
12.26
10.63
27位
(secret)
885,868
12.05
10.21
28位
879,796
11.99
10.09
29位
814,594
10.99
8.79
30位
726,321
9.97
7.02
31位
(secret)
656,007
5.62
32位
(secret)
655,706
5.61