KamuNi 非公式レーティング

[EX]Lunatic Dance (INSANE)
ユーフルカ

譜面レベル:14.0

非公式レーティング基準値:14.0 (MAX:19.00)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
973,171
86
16.68
FULL COMBO
SECRET
15.77
2位
960,930
16.18
15.36
3位
960,773
16.17
SECRET
15.35
4位
954,529
16.07
SECRET
15.15
5位
952,043
16.03
SECRET
15.06
6位
949,236
15.99
SECRET
14.98
7位
943,611
16.23
FULL COMBO
SECRET
14.87
8位
938,641
15.88
SECRET
14.77
9位
930,680
15.80
SECRET
14.61
9位
919,918
15.69
SECRET
14.39
10位
919,774
15.69
14.39
11位
919,140
15.69
14.38
12位
915,094
15.65
SECRET
14.30
13位
912,754
15.62
SECRET
14.25
14位
912,474
15.62
SECRET
14.24
15位
909,179
15.59
SECRET
14.18
16位
904,502
15.54
14.09
18位
902,935
15.42
14.05
17位
902,935
15.52
14.05
17位
902,935
15.52
14.05
18位
901,071
15.51
14.02
19位
897,972
15.47
SECRET
13.95
20位
897,811
15.47
SECRET
13.95
21位
890,773
15.40
SECRET
13.81
22位
885,136
15.35
13.70
23位
885,015
15.35
13.70
24位
881,294
15.31
SECRET
13.62
25位
872,268
15.22
SECRET
13.44
26位
865,402
15.15
SECRET
13.30
27位
861,803
15.11
SECRET
13.23
28位
854,773
15.04
SECRET
13.09
29位
849,192
14.98
SECRET
12.98
30位
(secret)
847,961
14.95
12.95
31位
840,767
14.81
12.81
32位
840,005
14.80
SECRET
12.80
33位
835,216
14.70
SECRET
12.70
34位
819,404
14.38
SECRET
12.38
35位
819,296
14.38
SECRET
12.38
36位
811,326
14.22
12.22
37位
810,255
14.20
12.20
38位
807,756
14.15
12.15
39位
(secret)
780,954
13.81
11.61
40位
(secret)
777,214
13.78
11.54
41位
764,139
13.65
11.28
42位
759,504
13.60
SECRET
11.19
42位
759,504
13.60
SECRET
11.19
43位
759,173
13.60
11.18
44位
757,622
13.58
SECRET
11.15
45位
751,345
13.52
11.02
46位
731,760
13.32
10.63
47位
704,038
13.05
10.08
48位
(secret)
656,066
9.12
49位
625,441
8.50
50位
621,548
SECRET
8.43
51位
605,536
SECRET
8.11
52位
483,388
5.66