KamuNi 非公式レーティング

Lunatic Dance (ADVANCED)
ユーフルカ

譜面レベル:6.0

非公式レーティング基準値:6.0 (MAX:11.00)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
SECRET
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
8.00
1位
1,000,000
11.00
EXCELLENT
8.00
12位
995,770
9.78
PERFECT
8.00
12位
995,770
9.78
PERFECT
8.00
14位
992,950
9.64
PERFECT
8.00
14位
992,950
9.64
PERFECT
8.00
16位
990,130
9.50
PERFECT
8.00
17位
988,720
9.43
PERFECT
8.00
17位
988,720
9.43
PERFECT
8.00
19位
985,900
9.29
PERFECT
SECRET
8.00
20位
974,620
8.91
PERFECT
SECRET
7.82
21位
964,750
8.74
PERFECT
7.49
22位
954,882
8.38
FULL COMBO
SECRET
7.16
23位
954,881
8.38
FULL COMBO
SECRET
7.16
24位
(secret)
894,798
7.44
5.89