KamuNi 非公式レーティング

たまごの気持ち (KAMUNI)
GANO

譜面レベル:8.5

非公式レーティング譜面定数:8.7 (0.0) (MAX:13.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
13.70
EXCELLENT
SECRET
10.50
1位
1,000,000
0
13.70
EXCELLENT
SECRET
10.50
1位
1,000,000
0
13.70
EXCELLENT
SECRET
10.50
1位
1,000,000
0
13.70
EXCELLENT
SECRET
10.50
5位
999,223
1
12.66
PERFECT
SECRET
10.50
6位
998,446
2
12.42
PERFECT
10.50
6位
998,446
2
12.62
PERFECT
10.50
5位
998,446
2
12.62
PERFECT
10.50
6位
997,669
3
12.58
PERFECT
SECRET
10.50
7位
996,892
4
12.54
PERFECT
SECRET
10.50
8位
996,115
5
12.50
PERFECT
SECRET
10.50
9位
995,338
6
12.46
PERFECT
SECRET
10.50
9位
995,338
6
12.46
PERFECT
SECRET
10.50
11位
994,561
7
12.42
PERFECT
10.50
12位
991,453
11
12.27
PERFECT
SECRET
10.50
13位
990,676
12
12.23
PERFECT
SECRET
10.50
14位
989,122
14
12.15
PERFECT
10.50
14位
989,122
14
12.15
PERFECT
SECRET
10.50
16位
985,237
19
11.96
PERFECT
SECRET
10.50
17位
982,906
22
11.84
PERFECT
SECRET
10.50
18位
982,129
23
11.80
PERFECT
10.50
19位
978,244
28
11.67
PERFECT
SECRET
10.44
19位
978,244
28
11.67
PERFECT
SECRET
10.44
20位
974,360
33
11.40
FULL COMBO
SECRET
10.31
21位
974,359
33
11.60
PERFECT
10.31
22位
970,475
38
11.34
FULL COMBO
SECRET
10.18
23位
968,935
40
11.31
FULL COMBO
SECRET
10.13
24位
966,990
42
10.98
10.06
25位
962,330
48
10.90
9.91
26位
960,387
51
10.87
SECRET
9.84
27位
950,674
63
10.71
SECRET
9.52
28位
946,801
68
10.66
SECRET
9.43
29位
946,788
68
10.66
SECRET
9.43
30位
926,983
93
10.46
SECRET
9.03
31位
890,076
10.10
8.30
32位
882,708
10.02
8.15
33位
877,665
9.97
8.05
34位
853,583
9.73
7.57
35位
853,173
9.73
7.56
36位
815,525
9.01
6.81
37位
808,546
8.87
6.67
38位
(secret)
506,907
0.63