KamuNi 非公式レーティング

バトルオブマリオン (KAMUNI)
もぜ園

譜面レベル:12.5

非公式レーティング基準値:12.5 (MAX:17.50)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
994,832
19
16.04
FULL COMBO
14.50
2位
990,480
35
16.02
PERFECT
SECRET
14.50
3位
989,120
40
15.95
PERFECT
SECRET
14.50
4位
972,808
100
14.88
SECRET
14.26
5位
960,840
14.68
13.86
6位
957,712
14.62
13.75
7位
956,488
14.60
SECRET
13.71
8位
954,992
14.88
FULL COMBO
SECRET
13.66
9位
953,496
14.55
SECRET
13.61
10位
946,832
14.46
13.43
11位
938,400
14.38
13.26
12位
936,768
14.66
FULL COMBO
13.23
13位
929,832
14.29
SECRET
13.09
14位
925,616
14.25
SECRET
13.01
15位
925,480
14.25
13.00
16位
924,392
14.24
12.98
17位
921,672
14.21
12.93
18位
910,792
14.10
12.71
19位
905,760
14.05
12.61
20位
898,280
13.98
12.46
21位
890,664
13.90
SECRET
12.31
22位
889,032
13.89
12.28
23位
879,104
13.79
12.08
24位
855,304
13.55
11.60
25位
(secret)
753,168
12.04
SECRET
9.56