KamuNi 非公式レーティング

メイドさんのお仕事日記 (KAMUNI)
音楽の卵

譜面レベル:10.5

非公式レーティング譜面定数:10.7 (0.0) (MAX:15.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
15.70
EXCELLENT
SECRET
12.50
2位
997,728
4
14.58
PERFECT
SECRET
12.50
3位
997,160
5
14.55
PERFECT
SECRET
12.50
4位
993,752
11
14.38
PERFECT
SECRET
12.50
3位
990,345
17
14.01
PERFECT
12.50
5位
990,345
17
14.21
PERFECT
12.50
5位
990,345
17
14.21
PERFECT
12.50
6位
990,344
17
14.21
PERFECT
12.50
7位
988,072
21
14.10
PERFECT
SECRET
12.50
8位
982,393
31
13.81
PERFECT
SECRET
12.50
7位
982,393
31
13.81
PERFECT
SECRET
12.50
9位
978,417
38
13.67
PERFECT
SECRET
12.44
10位
965,354
61
13.25
FULL COMBO
SECRET
12.01
10位
963,363
64
12.92
11.94
11位
961,082
68
12.88
11.86
12位
942,345
12.62
SECRET
11.34
13位
934,678
12.54
11.19
14位
922,200
12.42
10.94
15位
898,048
12.18
SECRET
10.46