KamuNi 非公式レーティング

Blue Metal (KAMUNI)
光闇世界

譜面レベル:11.5

非公式レーティング譜面定数:11.7 (0.0) (MAX:16.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.70
EXCELLENT
SECRET
13.50
2位
998,896
3
15.64
PERFECT
SECRET
13.50
3位
994,112
16
15.40
PERFECT
SECRET
13.50
4位
991,904
22
15.29
PERFECT
SECRET
13.50
5位
991,169
24
15.05
FULL COMBO
SECRET
13.50
6位
990,434
26
15.02
FULL COMBO
SECRET
13.50
7位
989,328
29
15.16
PERFECT
SECRET
13.50
8位
988,593
31
14.92
FULL COMBO
SECRET
13.50
8位
987,857
33
14.69
FULL COMBO
13.50
9位
987,857
33
14.89
FULL COMBO
13.50
10位
985,649
39
14.78
FULL COMBO
SECRET
13.50
11位
985,648
39
14.98
PERFECT
SECRET
13.50
12位
984,177
43
14.70
FULL COMBO
SECRET
13.50
13位
983,808
44
14.89
PERFECT
SECRET
13.50
14位
978,382
58
14.17
SECRET
13.44
15位
964,674
96
14.24
FULL COMBO
SECRET
12.98
16位
963,936
98
14.43
PERFECT
SECRET
12.96
17位
963,295
99
13.92
SECRET
12.94
18位
960,626
14.17
FULL COMBO
SECRET
12.85
19位
931,479
13.51
SECRET
12.12
20位
923,010
13.43
SECRET
11.96
21位
918,970
13.38
SECRET
11.87
22位
866,037
12.86
SECRET
10.82
23位
843,229
12.56
SECRET
10.36
24位
783,147
11.54
SECRET
9.16