KamuNi 非公式レーティング

Kali Ma (KAMUNI)
Kohzas

譜面レベル:11.0

非公式レーティング基準値:11.0 (MAX:16.00)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
999,301
1
14.96
PERFECT
13.00
2位
998,602
2
14.93
PERFECT
13.00
3位
997,204
4
14.86
PERFECT
SECRET
13.00
4位
996,505
5
14.82
PERFECT
SECRET
13.00
5位
994,408
8
14.72
PERFECT
13.00
6位
993,709
9
14.68
PERFECT
SECRET
13.00
7位
983,924
23
13.99
FULL COMBO
SECRET
13.00
8位
983,923
23
14.19
PERFECT
13.00
9位
979,729
29
13.99
PERFECT
SECRET
12.99
10位
973,557
37
13.39
12.78
11位
973,213
38
13.38
SECRET
12.77
12位
972,510
39
13.37
SECRET
12.75
13位
972,040
40
13.86
PERFECT
SECRET
12.73
14位
962,728
53
13.21
SECRET
12.42
15位
959,459
58
13.45
FULL COMBO
SECRET
12.31
16位
958,180
59
13.13
SECRET
12.27
17位
953,869
66
13.36
FULL COMBO
SECRET
12.12
18位
921,845
12.71
11.43
19位
900,878
12.50
SECRET
11.01
20位
894,574
12.44
10.89
21位
891,788
12.41
SECRET
10.83
22位
886,203
12.36
SECRET
10.72
23位
861,731
12.11
SECRET
10.23