KamuNi 非公式レーティング

[CL]金剛神機ダイアース (KAMUNI)
PANIC PUMPKIN

譜面レベル:12.0

非公式レーティング譜面定数:12.1 (0.1) (MAX:17.10)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
997,720
6
15.98
PERFECT
14.00
2位
993,920
16
15.79
PERFECT
SECRET
14.00
3位
988,980
29
15.54
PERFECT
14.00
4位
984,420
41
15.32
PERFECT
SECRET
14.00
5位
979,480
54
15.09
PERFECT
SECRET
13.98
6位
977,550
59
14.55
13.91
6位
962,000
100
14.60
FULL COMBO
13.40
7位
962,000
100
14.60
FULL COMBO
13.40
8位
957,030
14.21
13.23
9位
953,610
14.16
SECRET
13.12
10位
947,720
14.07
SECRET
12.95
11位
944,110
14.04
SECRET
12.88
12位
943,540
14.03
SECRET
12.87
13位
925,110
13.85
SECRET
12.50
14位
920,740
13.80
12.41
15位
908,960
13.68
SECRET
12.17
16位
901,360
13.61
12.02
17位
886,730
13.46
11.73
18位
883,120
13.43
SECRET
11.66
19位
878,560
13.38
11.57
20位
869,820
13.29
11.39
21位
813,200
12.36
10.26
22位
810,160
12.30
10.20
23位
779,760
11.90
9.59
24位
(secret)
719,340
11.30
8.38
25位
719,150
11.30
8.38
26位
(secret)
669,560
7.39