KamuNi 非公式レーティング

harvest dance (KAMUNI)
もぜ園

譜面レベル:11.5

非公式レーティング譜面定数:11.6 (-0.1) (MAX:16.60)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.60
EXCELLENT
SECRET
13.50
1位
1,000,000
0
16.60
EXCELLENT
SECRET
13.50
3位
997,820
5
15.49
PERFECT
SECRET
13.50
4位
996,076
9
15.40
PERFECT
SECRET
13.50
4位
995,640
10
15.38
PERFECT
SECRET
13.50
5位
995,204
11
15.26
PERFECT
13.50
5位
995,204
11
15.36
PERFECT
13.50
6位
992,152
18
15.20
PERFECT
13.50
7位
989,536
24
15.07
PERFECT
SECRET
13.50
8位
988,228
27
15.01
PERFECT
SECRET
13.50
9位
983,868
37
14.79
PERFECT
SECRET
13.50
10位
980,380
45
14.61
PERFECT
13.50
10位
980,380
45
14.61
PERFECT
SECRET
13.50
12位
975,148
57
14.51
PERFECT
SECRET
13.33
13位
973,404
61
14.29
FULL COMBO
SECRET
13.28
14位
972,716
62
13.97
SECRET
13.25
15位
971,660
65
14.46
PERFECT
13.22
16位
970,318
68
13.93
13.17
17位
966,176
77
13.86
SECRET
13.03
18位
965,522
79
13.85
13.01
19位
960,760
90
14.07
FULL COMBO
SECRET
12.85
20位
959,452
93
14.05
FULL COMBO
SECRET
12.81
21位
959,016
94
14.05
FULL COMBO
SECRET
12.80
22位
953,750
13.66
12.62
23位
944,158
13.54
SECRET
12.38
24位
942,414
13.52
SECRET
12.34
25位
938,054
13.48
SECRET
12.26
23位
938,054
13.38
SECRET
12.26
26位
934,348
13.44
12.18
27位
932,822
13.42
12.15
28位
926,718
13.36
12.03
29位
920,396
13.30
SECRET
11.90
30位
910,368
13.20
11.70
31位
(secret)
909,060
13.19
11.68
32位
904,046
13.14
11.58
33位
903,392
13.13
11.56
34位
900,776
13.10
11.51
35位
884,862
12.94
11.19
36位
833,632
12.27
10.17
37位
829,926
12.19
10.09
38位
824,040
12.08
9.98
39位
(secret)
802,894
11.65
9.55
40位
799,188
11.60
9.48
41位
774,336
11.35
SECRET
8.98