KamuNi 非公式レーティング

姫騎士ミクと雷の剣 (KAMUNI)
ユーフルカ

譜面レベル:10.0

非公式レーティング譜面定数:10.2 (0.0) (MAX:15.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
4位
998,530
2
14.12
PERFECT
SECRET
12.00
5位
997,060
4
14.05
PERFECT
SECRET
12.00
6位
995,590
6
13.97
PERFECT
SECRET
12.00
7位
994,120
8
13.70
PERFECT
12.00
6位
994,120
8
13.90
PERFECT
12.00
7位
(secret)
993,385
9
13.86
PERFECT
SECRET
12.00
8位
991,180
12
13.75
PERFECT
SECRET
12.00
9位
990,445
13
13.72
PERFECT
SECRET
12.00
9位
990,445
13
13.72
PERFECT
SECRET
12.00
11位
988,240
16
13.61
PERFECT
SECRET
12.00
11位
988,240
16
13.61
PERFECT
SECRET
12.00
13位
985,301
20
13.26
FULL COMBO
SECRET
12.00
13位
985,301
20
13.46
PERFECT
SECRET
12.00
15位
976,009
32
12.63
SECRET
11.86
16位
973,541
36
12.89
FULL COMBO
11.78
17位
972,337
37
12.57
11.74
18位
970,867
39
12.54
SECRET
11.69
19位
970,602
40
12.84
FULL COMBO
SECRET
11.68
20位
(secret)
969,865
41
13.03
PERFECT
SECRET
11.66
21位
969,398
41
12.52
SECRET
11.64
22位
969,028
42
12.51
SECRET
11.63
23位
966,090
46
12.76
FULL COMBO
SECRET
11.53
24位
965,457
47
12.75
FULL COMBO
SECRET
11.51
25位
963,885
49
12.43
SECRET
11.46
26位
(secret)
962,791
50
12.41
11.42
27位
961,316
52
12.38
SECRET
11.37
28位
953,233
63
12.25
11.10
29位
951,398
66
12.22
11.04
30位
943,682
76
12.13
SECRET
10.87
31位
942,203
78
12.12
SECRET
10.84
32位
(secret)
940,365
81
12.10
10.80
33位
938,909
83
12.08
10.77
34位
935,960
87
12.05
SECRET
10.71
35位
928,975
96
11.98
SECRET
10.57
36位
923,108
11.93
SECRET
10.46
37位
922,733
11.92
SECRET
10.45
38位
921,646
11.91
10.43
39位
905,476
11.75
SECRET
10.10
40位
891,498
11.61
SECRET
9.82
41位
883,789
11.53
9.67
42位
873,517
11.43
9.47
43位
(secret)
872,418
11.42
9.44
44位
864,708
11.34
9.29
45位
(secret)
855,855
11.25
SECRET
9.11
46位
848,529
11.17
8.97
47位
846,338
11.12
8.92
48位
841,538
11.03
8.83
48位
841,538
11.03
8.83
49位
835,284
10.90
SECRET
8.70
50位
817,296
10.54
SECRET
8.34
51位
765,534
9.86
7.31
52位
740,554
9.61
6.81
53位
(secret)
518,038
2.36