KamuNi 非公式レーティング

とらんす道一直線 (KAMUNI)
Desk Top Mafia

譜面レベル:11.0

非公式レーティング譜面定数:11.2 (0.0) (MAX:16.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.20
EXCELLENT
SECRET
13.00
2位
995,590
10
14.97
PERFECT
SECRET
13.00
3位
995,149
11
14.95
PERFECT
SECRET
13.00
4位
992,062
18
14.80
PERFECT
SECRET
13.00
5位
990,298
22
14.71
PERFECT
SECRET
13.00
6位
987,211
29
14.56
PERFECT
SECRET
13.00
7位
986,770
30
14.53
PERFECT
SECRET
13.00
8位
986,329
31
14.51
PERFECT
SECRET
13.00
8位
984,565
35
14.02
FULL COMBO
13.00
9位
984,565
35
14.22
FULL COMBO
13.00
10位
984,124
36
14.40
PERFECT
SECRET
13.00
11位
982,360
40
14.31
PERFECT
SECRET
13.00
12位
980,556
44
13.72
SECRET
13.00
13位
979,714
46
13.99
FULL COMBO
12.99
14位
976,587
53
13.64
12.88
15位
973,282
60
13.58
SECRET
12.77
15位
971,075
65
13.55
SECRET
12.70
16位
964,460
80
13.44
12.48
17位
962,919
84
13.41
SECRET
12.43
18位
954,978
13.28
SECRET
12.16
19位
953,876
13.26
SECRET
12.12
20位
951,931
13.53
FULL COMBO
SECRET
12.06
21位
950,791
13.21
SECRET
12.02
22位
948,585
13.18
SECRET
11.97
23位
944,174
13.14
11.88
24位
(secret)
942,631
13.12
11.85
25位
941,971
13.11
SECRET
11.83
26位
(secret)
941,309
13.11
11.82
27位
938,001
13.08
SECRET
11.76
28位
934,253
13.04
SECRET
11.68
29位
929,404
12.99
SECRET
11.58
30位
926,095
12.96
SECRET
11.52
31位
925,438
12.95
11.50
32位
921,905
12.91
SECRET
11.43
33位
(secret)
903,390
12.73
11.06
34位
896,549
12.66
SECRET
10.93
35位
887,949
12.57
SECRET
10.75
36位
884,645
12.54
10.69
37位
864,364
12.34
10.28
38位
855,316
12.25
10.10
39位
844,298
12.08
SECRET
9.88
40位
828,858
11.77
9.57
41位
814,091
11.48
SECRET
9.28
42位
772,642
10.93
SECRET
8.45
43位
655,367
6.10
44位
647,877
SECRET
5.95
45位
(secret)
347,924