KamuNi 非公式レーティング

crying again (KAMUNI)
魔王魂

譜面レベル:9.0

非公式レーティング譜面定数:9.2 (0.0) (MAX:14.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
SECRET
11.00
1位
1,000,000
0
14.00
EXCELLENT
11.00
1位
1,000,000
0
14.20
EXCELLENT
11.00
9位
996,547
3
13.02
PERFECT
SECRET
11.00
9位
996,547
3
13.02
PERFECT
SECRET
11.00
11位
993,094
6
12.85
PERFECT
11.00
11位
993,094
6
12.85
PERFECT
SECRET
11.00
13位
988,490
10
12.62
PERFECT
SECRET
11.00
14位
987,339
11
12.56
PERFECT
SECRET
11.00
15位
985,037
13
12.45
PERFECT
SECRET
11.00
16位
983,886
14
12.39
PERFECT
SECRET
11.00
17位
982,735
15
12.33
PERFECT
SECRET
11.00
18位
979,282
18
11.98
FULL COMBO
SECRET
10.97
19位
975,877
20
11.63
SECRET
10.86
19位
975,877
20
11.63
SECRET
10.86
21位
970,074
26
12.03
PERFECT
SECRET
10.66
22位
967,772
28
11.79
FULL COMBO
SECRET
10.59
22位
967,772
28
11.99
PERFECT
10.59
24位
964,319
31
11.73
FULL COMBO
SECRET
10.47
25位
963,791
31
11.42
SECRET
10.45
26位
962,017
33
11.70
FULL COMBO
10.40
27位
958,612
35
11.34
SECRET
10.28
28位
955,159
38
11.28
SECRET
10.17
29位
(secret)
947,102
45
11.17
SECRET
9.94
30位
944,752
48
11.44
FULL COMBO
9.89
31位
928,110
62
10.98
SECRET
9.56
32位
926,384
63
10.96
9.52
33位
916,604
72
10.86
SECRET
9.33
34位
913,725
74
10.83
SECRET
9.27
35位
906,818
80
10.76
SECRET
9.13
36位
903,940
83
10.73
SECRET
9.07
37位
891,856
93
10.61
SECRET
8.83
38位
882,647
10.52
SECRET
8.65
39位
834,310
9.88
SECRET
7.68
40位
821,075
9.62
SECRET
7.42
41位
636,363
3.72