KamuNi 非公式レーティング

裏切りアリス feat.GUMI (ADVANCED)
M-ART

譜面レベル:9.5

非公式レーティング基準値:9.5 (MAX:14.50)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
14.50
EXCELLENT
SECRET
11.50
1位
1,000,000
14.50
EXCELLENT
SECRET
11.50
1位
1,000,000
14.50
EXCELLENT
SECRET
11.50
4位
999,212
13.46
PERFECT
SECRET
11.50
4位
999,212
13.46
PERFECT
SECRET
11.50
6位
996,849
13.14
FULL COMBO
SECRET
11.50
7位
995,272
13.26
PERFECT
SECRET
11.50
8位
992,121
12.90
FULL COMBO
SECRET
11.50
9位
988,968
12.94
PERFECT
SECRET
11.50
10位
986,606
12.63
FULL COMBO
SECRET
11.50
11位
985,572
12.27
SECRET
11.50
12位
981,088
12.55
PERFECT
SECRET
11.50
13位
980,302
12.31
FULL COMBO
SECRET
11.50
14位
980,301
12.31
FULL COMBO
SECRET
11.50
14位
980,301
12.31
FULL COMBO
SECRET
11.50
16位
973,754
11.89
SECRET
11.29
17位
970,057
12.13
FULL COMBO
SECRET
11.16
18位
968,480
12.30
PERFECT
SECRET
11.11
19位
968,240
11.80
SECRET
11.10
19位
968,240
11.80
SECRET
11.10
20位
964,545
12.04
FULL COMBO
SECRET
10.98
21位
962,333
11.70
SECRET
10.91
22位
961,936
11.69
SECRET
10.89
23位
956,039
11.60
SECRET
10.70
24位
954,849
11.58
SECRET
10.66
25位
954,843
11.88
FULL COMBO
SECRET
10.66
26位
939,497
11.39
10.28
27位
939,485
11.39
SECRET
10.28
28位
909,951
11.09
SECRET
9.69
29位
(secret)
904,832
11.04
SECRET
9.59
30位
904,443
11.04
SECRET
9.58
31位
898,932
10.98
9.47
32位
885,919
10.85
SECRET
9.21
33位
820,955
9.91
SECRET
7.91
34位
761,479
9.12
6.72
35位
730,818
8.81
6.11