KamuNi 非公式レーティング

情動カタルシス (KAMUNI)
まんぼう特攻隊

譜面レベル:11.5

非公式レーティング譜面定数:11.6 (-0.1) (MAX:16.60)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.60
EXCELLENT
SECRET
13.50
2位
999,559
1
15.57
PERFECT
SECRET
13.50
2位
999,559
1
15.57
PERFECT
13.50
4位
997,795
5
15.48
PERFECT
SECRET
13.50
4位
996,031
9
15.40
PERFECT
SECRET
13.50
5位
993,826
14
15.29
PERFECT
SECRET
13.50
6位
993,385
15
15.26
PERFECT
SECRET
13.50
7位
992,944
16
15.24
PERFECT
SECRET
13.50
8位
990,739
21
14.93
FULL COMBO
SECRET
13.50
8位
988,975
25
14.94
PERFECT
13.50
9位
988,975
25
15.04
PERFECT
13.50
10位
983,643
37
14.28
13.50
11位
981,037
43
14.65
PERFECT
SECRET
13.50
12位
977,509
51
14.55
PERFECT
SECRET
13.41
13位
977,068
52
14.35
FULL COMBO
13.40
14位
973,981
59
14.29
FULL COMBO
SECRET
13.29
14位
973,981
59
14.29
FULL COMBO
SECRET
13.29
16位
971,776
64
14.46
PERFECT
SECRET
13.22
17位
970,894
66
14.24
FULL COMBO
SECRET
13.19
18位
967,767
73
13.89
SECRET
13.09
19位
964,279
81
14.13
FULL COMBO
SECRET
12.97
20位
963,838
82
14.13
FULL COMBO
12.96
21位
962,074
86
14.10
FULL COMBO
SECRET
12.90
22位
960,271
90
13.77
SECRET
12.84
23位
951,891
13.63
12.56
24位
945,316
13.85
FULL COMBO
12.40
25位
944,434
13.84
FULL COMBO
SECRET
12.38
26位
942,852
13.52
12.35
27位
938,221
13.48
12.26
28位
935,134
13.45
12.20
29位
931,387
13.41
12.12
30位
927,859
13.37
12.05
31位
924,772
13.34
11.99
32位
923,229
13.33
11.96
33位
920,585
13.30
11.91
34位
909,335
13.19
SECRET
11.68
35位
904,265
13.14
SECRET
11.58
36位
(secret)
903,163
13.13
11.56
37位
902,062
13.12
11.54
38位
901,617
13.11
SECRET
11.53
39位
896,769
13.06
SECRET
11.43
40位
(secret)
888,610
12.98
11.27
41位
878,689
12.88
11.07
42位
870,530
12.80
10.91
43位
(secret)
854,890
12.64
10.59
44位
847,846
12.55
10.45
45位
(secret)
844,079
12.48
10.38
46位
(secret)
822,912
12.05
9.95
47位
810,119
11.80
9.70
48位
710,474
10.71
7.70
49位
(secret)
494,022
3.38
50位
(secret)
482,789
3.15