KamuNi 非公式レーティング

AO-ZORA Express (KAMUNI)
定空間

譜面レベル:11.5

非公式レーティング譜面定数:11.6 (-0.1) (MAX:16.60)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.60
EXCELLENT
SECRET
13.50
2位
999,614
1
15.58
PERFECT
SECRET
13.50
3位
998,842
3
15.54
PERFECT
SECRET
13.50
4位
996,140
10
15.40
PERFECT
SECRET
13.50
4位
996,140
10
15.40
PERFECT
SECRET
13.50
6位
995,754
11
15.38
PERFECT
SECRET
13.50
7位
994,596
14
15.32
PERFECT
SECRET
13.50
8位
992,280
20
15.21
PERFECT
SECRET
13.50
9位
991,508
22
14.97
FULL COMBO
SECRET
13.50
10位
990,736
24
14.93
FULL COMBO
SECRET
13.50
10位
990,350
25
15.11
PERFECT
SECRET
13.50
10位
990,350
25
15.11
PERFECT
SECRET
13.50
12位
989,192
28
14.85
FULL COMBO
SECRET
13.50
13位
986,104
36
14.90
PERFECT
13.50
14位
984,946
39
14.84
PERFECT
SECRET
13.50
15位
984,174
41
14.60
FULL COMBO
SECRET
13.50
15位
984,174
41
14.60
FULL COMBO
SECRET
13.50
17位
982,244
46
14.51
FULL COMBO
SECRET
13.50
18位
981,858
47
14.69
PERFECT
SECRET
13.50
19位
981,472
48
14.67
PERFECT
SECRET
13.50
20位
975,682
63
14.32
FULL COMBO
SECRET
13.35
21位
974,978
64
14.01
SECRET
13.33
22位
972,662
70
13.97
SECRET
13.25
23位
965,714
88
13.86
13.02
23位
965,714
88
13.86
13.02
24位
959,344
14.05
FULL COMBO
SECRET
12.81
25位
949,118
13.59
SECRET
12.48
26位
944,292
13.54
SECRET
12.38
27位
943,714
13.53
SECRET
12.37
28位
936,386
13.46
SECRET
12.22
29位
936,376
13.46
SECRET
12.22
30位
934,640
13.44
SECRET
12.19
31位
933,870
13.43
SECRET
12.17
31位
933,870
13.43
12.17
33位
(secret)
932,904
13.42
SECRET
12.15
34位
930,784
13.40
SECRET
12.11
35位
928,854
13.38
12.07
36位
911,294
13.21
11.72
37位
908,982
13.18
11.67
38位
901,268
13.11
SECRET
11.52
39位
899,718
13.09
SECRET
11.49
40位
892,380
13.02
11.34
41位
891,626
13.01
SECRET
11.33
42位
871,936
12.81
SECRET
10.93
43位
840,674
12.41
SECRET
10.31
44位
828,714
12.17
SECRET
10.07
45位
822,350
12.04
9.94
46位
819,456
11.98
SECRET
9.88
47位
815,798
11.91
9.81
48位
814,822
11.89
SECRET
9.79
49位
782,238
11.43
9.14
50位
778,964
11.39
SECRET
9.07
51位
740,916
11.01
SECRET
8.31
52位
737,110
10.98
8.24
53位
704,836
10.65
SECRET
7.59
54位
701,572
10.62
SECRET
7.53