KamuNi 非公式レーティング

Let’s Aim and Click! (KAMUNI)
Lactic Acid Bacteria

譜面レベル:11.0

非公式レーティング譜面定数:11.3 (0.1) (MAX:16.30)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
16.30
EXCELLENT
SECRET
13.00
2位
998,216
4
15.21
PERFECT
SECRET
13.00
3位
997,770
5
15.18
PERFECT
SECRET
13.00
4位
997,324
6
15.16
PERFECT
SECRET
13.00
5位
996,432
8
15.12
PERFECT
SECRET
13.00
6位
995,986
9
15.09
PERFECT
SECRET
13.00
7位
995,094
11
15.05
PERFECT
SECRET
13.00
8位
994,202
13
15.01
PERFECT
SECRET
13.00
9位
993,310
15
14.96
PERFECT
SECRET
13.00
10位
991,972
18
14.89
PERFECT
SECRET
13.00
11位
990,188
22
14.80
PERFECT
SECRET
13.00
12位
987,514
28
14.47
FULL COMBO
SECRET
13.00
13位
987,512
28
14.67
PERFECT
SECRET
13.00
14位
985,285
33
14.56
PERFECT
SECRET
13.00
15位
983,945
36
14.09
FULL COMBO
SECRET
13.00
15位
983,945
36
14.29
FULL COMBO
SECRET
13.00
16位
983,944
36
14.49
PERFECT
SECRET
13.00
17位
983,501
37
14.27
FULL COMBO
13.00
18位
982,161
40
14.40
PERFECT
13.00
19位
979,486
46
14.09
FULL COMBO
SECRET
12.98
20位
(secret)
975,472
55
14.02
FULL COMBO
SECRET
12.84
21位
975,470
55
14.22
PERFECT
SECRET
12.84
22位
975,027
56
14.01
FULL COMBO
SECRET
12.83
23位
971,014
65
13.95
FULL COMBO
SECRET
12.70
24位
962,093
85
13.80
FULL COMBO
SECRET
12.40
25位
961,817
85
13.49
SECRET
12.39
26位
957,572
95
13.42
SECRET
12.25
27位
952,003
13.33
SECRET
12.06
28位
949,607
13.59
FULL COMBO
SECRET
11.99
29位
945,543
13.25
SECRET
11.91
30位
945,540
13.25
11.91
31位
944,252
13.54
FULL COMBO
SECRET
11.88
32位
942,855
13.22
11.85
33位
942,190
13.22
SECRET
11.84
34位
924,599
13.04
SECRET
11.49
35位
921,250
13.01
11.42
36位
921,015
13.01
11.42
37位
912,547
12.92
SECRET
11.25
35位
912,547
12.62
SECRET
11.25
38位
909,438
12.89
SECRET
11.18
39位
905,855
12.85
11.11
40位
905,636
12.85
SECRET
11.11
41位
905,427
12.85
11.10
42位
902,296
12.82
11.04
43位
900,077
12.80
11.00
44位
896,281
12.76
10.92
45位
890,296
12.70
10.80
46位
(secret)
890,076
12.70
10.80
47位
886,468
12.66
SECRET
10.72
48位
881,365
12.61
SECRET
10.62
49位
880,916
12.60
10.61
50位
876,256
12.56
10.52
51位
853,979
12.33
SECRET
10.07
52位
(secret)
848,855
12.27
9.97
53位
847,709
12.25
SECRET
9.95
54位
822,970
11.75
SECRET
9.45
55位
819,169
11.68
SECRET
9.38
56位
768,384
10.99
8.36
57位
741,455
10.72
7.82
58位
720,304
10.51
7.40