KamuNi 非公式レーティング

Let’s Aim and Click! (ADVANCED)
Lactic Acid Bacteria

譜面レベル:7.5

非公式レーティング基準値:7.5 (MAX:12.50)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
12.50
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
12.50
EXCELLENT
9.50
1位
(secret)
1,000,000
12.50
EXCELLENT
9.50
1位
1,000,000
12.50
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
12.50
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
12.50
EXCELLENT
SECRET
9.50
6位
999,059
11.45
PERFECT
9.50
7位
999,059
11.45
PERFECT
9.50
6位
999,059
11.45
PERFECT
9.50
8位
997,177
11.35
PERFECT
9.50
8位
997,177
11.35
PERFECT
9.50
10位
996,237
11.11
FULL COMBO
SECRET
9.50
11位
(secret)
995,295
11.26
PERFECT
SECRET
9.50
12位
994,354
11.21
PERFECT
9.50
13位
992,472
11.12
PERFECT
9.50
14位
979,892
9.99
9.49
15位
(secret)
970,016
9.83
9.16
16位
969,889
10.13
FULL COMBO
9.16
17位
968,008
10.10
FULL COMBO
SECRET
9.10
18位
965,184
10.05
FULL COMBO
9.00
19位
965,183
10.25
PERFECT
SECRET
9.00
20位
(secret)
960,136
9.66
8.83
21位
954,965
9.58
SECRET
8.66
22位
949,186
9.99
PERFECT
8.48
23位
929,091
9.29
8.08
24位
923,444
9.23
7.96
25位
923,442
9.23
7.96
26位
886,744
8.86
7.23
27位
880,165
8.80
SECRET
7.10
28位
(secret)
752,238
7.03
4.54