KamuNi 非公式レーティング

Plastic Sky (KAMUNI)
煉獄庭園

譜面レベル:10.0

非公式レーティング譜面定数:10.2 (0.0) (MAX:15.20)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
1位
1,000,000
0
15.20
EXCELLENT
SECRET
12.00
7位
998,844
2
13.94
PERFECT
12.00
7位
998,844
2
14.14
PERFECT
12.00
7位
998,844
2
14.14
PERFECT
12.00
7位
998,844
2
14.14
PERFECT
12.00
9位
997,688
4
14.08
PERFECT
12.00
9位
997,688
4
14.08
PERFECT
SECRET
12.00
11位
997,110
5
14.05
PERFECT
SECRET
12.00
12位
995,954
7
13.79
FULL COMBO
SECRET
12.00
12位
995,954
7
13.79
FULL COMBO
SECRET
12.00
14位
995,376
8
13.96
PERFECT
12.00
15位
994,798
9
13.73
FULL COMBO
SECRET
12.00
16位
990,174
17
13.70
PERFECT
SECRET
12.00
17位
989,018
19
13.65
PERFECT
SECRET
12.00
18位
987,284
22
13.56
PERFECT
SECRET
12.00
19位
985,550
25
13.27
FULL COMBO
SECRET
12.00
19位
985,550
25
13.47
PERFECT
SECRET
12.00
18位
985,550
25
13.47
PERFECT
SECRET
12.00
21位
984,972
26
13.44
PERFECT
SECRET
12.00
21位
984,972
26
13.44
PERFECT
12.00
23位
984,394
27
13.41
PERFECT
SECRET
12.00
24位
976,302
41
12.93
FULL COMBO
11.87
25位
974,797
43
12.61
11.82
26位
972,834
47
12.88
FULL COMBO
SECRET
11.76
26位
970,462
51
12.54
11.68
27位
968,439
54
13.00
PERFECT
SECRET
11.61
28位
964,742
61
12.74
FULL COMBO
SECRET
11.49
29位
962,430
65
12.70
FULL COMBO
SECRET
11.41
30位
961,503
66
12.39
11.38
31位
959,480
70
12.35
SECRET
11.31
32位
958,035
72
12.33
SECRET
11.26
33位
954,338
79
12.77
PERFECT
SECRET
11.14
34位
(secret)
953,411
80
12.25
11.11
35位
952,544
82
12.24
11.08
36位
931,447
12.01
10.62
37位
930,062
12.30
FULL COMBO
SECRET
10.60
38位
913,818
11.83
10.27
39位
913,240
11.83
10.26
40位
908,905
11.78
10.17
41位
880,294
11.50
9.60