KamuNi 非公式レーティング

転生 (KAMUNI)
煉獄庭園

譜面レベル:7.5

非公式レーティング譜面定数:7.7 (0.0) (MAX:12.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.50
EXCELLENT
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
SECRET
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
9.50
1位
1,000,000
0
12.70
EXCELLENT
9.50
8位
997,296
2
11.56
PERFECT
SECRET
9.50
9位
994,592
4
11.42
PERFECT
SECRET
9.50
10位
991,888
6
11.29
PERFECT
SECRET
9.50
11位
990,536
7
11.22
PERFECT
9.50
11位
990,536
7
11.22
PERFECT
SECRET
9.50
11位
990,536
7
11.22
PERFECT
SECRET
9.50
13位
989,184
8
11.15
PERFECT
9.50
13位
989,184
8
11.15
PERFECT
SECRET
9.50
13位
989,184
8
11.15
PERFECT
SECRET
9.50
16位
987,832
9
11.09
PERFECT
9.50
17位
986,481
10
10.82
FULL COMBO
SECRET
9.50
18位
985,128
11
10.95
PERFECT
SECRET
9.50
18位
985,128
11
10.95
PERFECT
SECRET
9.50
20位
983,776
12
10.88
PERFECT
9.50
20位
983,776
12
10.88
PERFECT
SECRET
9.50
20位
983,776
12
10.88
PERFECT
9.50
23位
982,425
13
10.62
FULL COMBO
9.50
24位
982,424
13
10.82
PERFECT
9.50
24位
982,424
13
10.82
PERFECT
SECRET
9.50
24位
982,424
13
10.82
PERFECT
SECRET
9.50
27位
981,072
14
10.75
PERFECT
9.50
28位
977,016
17
10.65
PERFECT
SECRET
9.40
28位
977,016
17
10.65
PERFECT
9.40
30位
974,312
19
10.60
PERFECT
9.31
31位
972,960
20
10.58
PERFECT
9.26
32位
970,256
22
10.53
PERFECT
SECRET
9.17
32位
970,256
22
10.53
PERFECT
9.17
34位
967,554
24
10.29
FULL COMBO
SECRET
9.08
35位
967,553
24
10.29
FULL COMBO
SECRET
9.08
36位
966,200
25
10.47
PERFECT
SECRET
9.04
36位
(secret)
966,200
25
10.47
PERFECT
SECRET
9.04
38位
953,929
34
9.76
SECRET
8.63
39位
951,328
36
10.22
PERFECT
8.54
40位
941,864
43
10.11
PERFECT
8.33
41位
937,808
46
10.07
PERFECT
8.25
42位
929,698
52
9.79
FULL COMBO
8.09
43位
928,922
52
9.48
8.07
44位
(secret)
926,992
54
9.96
PERFECT
SECRET
8.03
45位
906,713
69
9.56
FULL COMBO
7.63
46位
905,364
70
9.55
FULL COMBO
SECRET
7.60
47位
900,537
73
9.20
SECRET
7.51
47位
895,817
77
9.15
7.41
48位
888,366
82
9.08
7.26
49位
887,689
83
9.07
7.25
50位
872,921
94
9.22
FULL COMBO
6.95
51位
(secret)
867,400
98
8.87
SECRET
6.84
52位
854,575
8.74
6.59
53位
(secret)
841,063
8.52
6.32
54位
838,342
8.46
6.26
55位
822,129
8.14
5.94
56位
(secret)
774,160
7.45
4.98
57位
(secret)
633,598
2.17
58位
0