KamuNi 非公式レーティング

幻桜 typeA (KAMUNI)
光闇世界

譜面レベル:12.5

非公式レーティング譜面定数:12.8 (0.1) (MAX:17.80)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
998,104
6
16.70
PERFECT
SECRET
14.50
2位
995,892
13
16.59
PERFECT
SECRET
14.50
3位
992,732
23
16.43
PERFECT
SECRET
14.50
4位
980,092
63
15.60
FULL COMBO
SECRET
14.50
5位
979,460
65
15.59
FULL COMBO
SECRET
14.48
6位
979,126
66
15.28
SECRET
14.47
7位
975,966
76
15.23
SECRET
14.36
8位
968,224
100
15.10
SECRET
14.10
9位
968,066
15.10
SECRET
14.10
10位
965,854
15.06
SECRET
14.02
11位
960,166
14.96
SECRET
13.83
12位
955,584
14.89
SECRET
13.68
13位
954,794
14.87
SECRET
13.65
14位
954,478
14.87
SECRET
13.64
15位
954,320
14.87
SECRET
13.64
15位
953,056
14.65
SECRET
13.60
16位
953,056
14.85
SECRET
13.60
17位
948,948
14.78
13.47
18位
947,684
14.77
SECRET
13.45
19位
942,154
14.72
SECRET
13.34
20位
(secret)
938,362
14.68
13.26
21位
937,256
14.67
SECRET
13.24
22位
936,782
14.66
SECRET
13.23
23位
934,096
14.64
13.18
24位
(secret)
933,464
14.63
13.16
25位
928,092
14.58
SECRET
13.06
26位
927,776
14.57
SECRET
13.05
27位
927,618
14.57
SECRET
13.05
28位
920,824
14.50
SECRET
12.91
29位
914,978
14.44
SECRET
12.79
30位
913,872
14.43
SECRET
12.77
31位
910,554
14.40
SECRET
12.71
32位
907,078
14.37
12.64
33位
905,814
14.35
SECRET
12.61
34位
901,864
14.31
SECRET
12.53
35位
898,862
14.28
SECRET
12.47
36位
888,276
14.18
12.26
37位
882,904
14.12
12.15
38位
877,216
14.07
SECRET
12.04
39位
875,952
14.05
12.01
40位
869,632
13.99
SECRET
11.89
39位
869,632
13.69
SECRET
11.89
41位
868,052
13.98
SECRET
11.86
42位
857,782
13.87
SECRET
11.65
43位
855,412
13.85
11.60
44位
847,828
13.75
SECRET
11.45
45位
839,770
13.59
SECRET
11.29
46位
831,870
13.43
SECRET
11.13
47位
807,222
12.94
SECRET
10.64
48位
806,432
12.92
10.62
49位
(secret)
796,478
12.77
SECRET
10.42
50位
777,044
12.58
10.04
51位
740,546
12.21
SECRET
9.31
52位
675,924
8.01
53位
640,216
7.30
54位
(secret)
79,790