KamuNi 非公式レーティング

バン!バン!バンバード!! (KAMUNI)
もぜ園

譜面レベル:12.5

非公式レーティング譜面定数:12.7 (0.0) (MAX:17.70)

記録一覧

順位
プレイヤー名
スコア ? レート値 メダル シークレット CR
1位
1,000,000
0
17.70
EXCELLENT
SECRET
14.50
2位
999,115
3
16.65
PERFECT
SECRET
14.50
3位
997,640
8
16.58
PERFECT
SECRET
14.50
4位
997,345
9
16.56
PERFECT
14.50
5位
994,986
17
16.44
PERFECT
SECRET
14.50
6位
994,692
18
16.43
PERFECT
SECRET
14.50
7位
993,807
21
16.39
PERFECT
SECRET
14.50
8位
992,625
25
16.33
PERFECT
SECRET
14.50
9位
992,332
26
16.11
FULL COMBO
14.50
10位
992,331
26
16.31
PERFECT
SECRET
14.50
11位
992,036
27
16.30
PERFECT
SECRET
14.50
11位
991,151
30
16.05
FULL COMBO
SECRET
14.50
12位
989,970
34
16.19
PERFECT
SECRET
14.50
13位
989,380
36
16.16
PERFECT
SECRET
14.50
14位
987,907
41
15.89
FULL COMBO
14.50
15位
986,431
46
16.02
PERFECT
SECRET
14.50
16位
985,546
49
15.77
FULL COMBO
SECRET
14.50
17位
977,879
75
15.26
FULL COMBO
14.42
17位
977,879
75
15.46
FULL COMBO
14.42
18位
976,406
80
15.44
FULL COMBO
SECRET
14.38
19位
976,105
81
15.63
PERFECT
SECRET
14.37
20位
966,188
14.96
14.03
21位
957,489
14.82
13.74
22位
955,755
15.09
FULL COMBO
SECRET
13.69
23位
955,428
14.79
SECRET
13.68
24位
953,201
14.75
13.60
25位
948,482
14.68
13.46
26位
941,265
14.61
13.32
27位
940,671
14.60
SECRET
13.31
28位
926,968
14.46
SECRET
13.03
29位
921,220
14.41
12.92
30位
920,769
14.40
SECRET
12.91
31位
(secret)
918,270
14.38
12.86
32位
917,973
14.37
SECRET
12.85
33位
914,602
14.34
12.79
34位
912,068
14.32
12.74
35位
901,608
14.21
SECRET
12.53
36位
898,521
14.18
12.47
37位
895,436
14.15
SECRET
12.40
38位
892,924
14.12
SECRET
12.35
39位
876,112
13.96
12.02
40位
875,961
13.95
12.01
41位
865,794
13.85
SECRET
11.81
42位
851,365
13.71
11.52
43位
842,537
13.55
11.35
44位
837,051
13.44
SECRET
11.24
45位
833,710
13.37
11.17
46位
823,678
13.17
SECRET
10.97
47位
816,883
13.03
10.83
48位
770,943
12.41
9.91
49位
750,173
12.21
9.50
50位
748,993
12.19
SECRET
9.47
51位
720,744
11.91
8.91
52位
717,199
11.88
8.84
53位
709,081
11.80
8.68
54位
660,376
7.70
55位
(secret)
424,137
2.98